Výhody CNC obrábění

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízený obráběcí stroj, který je plně programovatelný.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Vše kolem této technologie šlo vpřed, a to stejně jako celý rozvoj automatizace, počítačové a mikroprocesorové techniky. Ze startu se jednalo jen o mechanické systémy, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

CNC obrábění a jeho způsob

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z které jsou pro stroj základní orientačními prvky. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, místo a způsob jeho použití. Všechny činnosti nají vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při manuálním zadávání na stroji je nutno tento postup přesně definovat. Celou výrobu lze kontrolovat vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Možnosti materiálů

Nejvíce je zastoupeno CNC obrábění oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. K dalším hojně používaným materiálům patří taky slitiny (např. hliníku a mosazi), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s konkrétním vybavením jednotky CNC, která je závislá na nástrojové části, která má na starost obrábění a nejvíce podléhá striktnímu dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

Složení

Samotný stroj CNC se skládá ze dvou základních částí, ze systému řízení a ze soustrojí, vykonávajícího CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, většinou kompresor s nádrží vzduchu.

Výroba

Obrábění kovů pomocí CNC technologie je vhodné nejen pro malosériovou a středně sériovou výrobu, ale také pro velkosériovou výrobu (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC je jedním z nejpřesnějších systémů výroby, které jsou k dostání na trhu průmyslu a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – základní nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi můžeme rozdělit na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává dalším způsobem buď ta samá, nebo nějaká jiná součást. CNC jednotkal je jakkoli upravitelná, z pohledu technických možností či vybavení, lze používat třeba unikátní systémy jako třeba pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím je rozšířena výrobní, produktivní činnost podniku.

CNC obrábění

Obrábět lze téměř jakékoli běžně užívané materiály, které lze pro výrobu obstarat, nicméně nejmasivnější poptávka je po obrábění kovů, která převažuje u mnoha společností, které mají základ výroby v CNC.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Řízení CNC

Kterákoli jednotka je schopna spolupracovat jakýmkoli softwarem na podnikové či CAD/CAM úrovni, kde se navrhují projekty pro obrábění a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Samotnou sytémovou jednotku ovládání lze využít pro přímé programování na stroji, kde je důležité znát procesní analogii pro zadávání do počítače přes ovládací jednotku.

Technologie CNC obrábění

Dnes nejvyužívanější rutinou je zakládání návrhu v programech CAD/CAM na osobním počítači, návrh je sdružen v soubor, který již obsahuje všechny důležité příkazy pro výrobu na CNC, přičemž operace jsou zajišťovány postprocesorem s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přístroj přechází k začátku výroby a zpracování. Ryze manuální aplikace programu přímo na stroji je časově nevýhodné a využitelné pouze pro malou výrobu (např. drobné předměty, jednoduché součásti).Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.